Hoopers is een vrij nieuwe hondensport in Nederland. Het is afgeleid van Agility (Behendigheid) en komt overgewaaid uit Amerika. Met zogenaamde ‘hoopers’, een soort halve hoepel die op de grond wordt geplaatst, tunnels en tonnen wordt een parcours uitgezet waar je je hond doorheen leidt.

Bij Hoopers gaat het erom je hond vanaf afstand door het parcours te leiden, langs en door hindernissen. De geleider doet dat vanaf 1 plek en met behulp van stem en lichaamsaanwijzingen.

Naast een gecombineerd parcours met halve hoepels, tunnels en tonnen kan een parcours ook bestaan uit 1 type hindernis zoals alleen maar hoopers. Of alleen tonnen, of tunnels. Bij deze hondensport draait het vooral om het plezier van hond en baas. De oefeningen worden dan ook ‘drukvrij’ aangeleerd.

Vloeiende lijnen

Agility (Behendigheid) kan belastend zijn voor de hond, door onder meer de sprongen, bij Hoopers is dat niet zo. Alle hindernissen staan op de grond en het parcours wordt altijd in vloeiende lijnen uitgezet. Dit zorgt voor een minimale lichamelijke belasting. Hoopers is een mooie manier om samenwerking tussen hond en baas op te bouwen en te bekrachtigen.

Het gaat bij deze sport niet alleen om de fysieke activiteit van je hond. Er wordt ook veel denkwerk van hem verwacht, wat meer rust in je hond brengt. Ook voor mensen met een lichamelijke beperking is deze hondensport heel geschikt. Als handler ‘stuur’ je je hond vanaf 1 plek aan.

Voor welke honden is Hoopers geschikt?

Deze hondensport is geschikt voor elke hond. Voor jonge honden kan Hoopers een mooie voorbereiding zijn op Agility. Door de minimale lichamelijke belasting is het een hondensport voor alle honden in alle leeftijden. Ook voor de oudere hond.

Meer informatie

Voor meer informatie over Hoopers, workshops, cursussen en instructeurstrainingen, kun je terecht op de website van Hoopers Nederland en Nadac Hoopers Nederland. De verschillen tussen deze 2 aanbieders liggen vooral op het vlak van de aanleermethode en manier waarop de uiteindelijke uitvoer plaatsvindt.

Pin It on Pinterest

Share This